Forum KulturyÂci Strona G│ˇwna Kultury´┐Żci
Forum Kulturystyczne
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   U┐ytkownicyU´┐Żytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj siŕ, by sprawdziŠ wiadomoÂciZaloguj si´┐Ż, by sprawdzi´┐Ż wiadomo´┐Żci   ZalogujZaloguj 

Important Notice: We regret to inform you that our free phpBB forum hosting service will be discontinued by the end of June 30, 2024. If you wish to migrate to our paid hosting service, please contact [email protected].
Mo´┐Żliwe skutki uboczne

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Kultury´┐Żci Strona G´┐Ż´┐Żwna -> Doping w sporcie
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz nast´┐Żpny temat  
Autor Wiadomo´┐Ż´┐Ż
Scorpion
Boss


Do´┐Ż´┐Żczy´┐Ż: 23 Sty 2008
Posty: 32

PostWys´┐Żany: Sro Sty 23, 2008 6:47 pm    Temat postu: Mo´┐Żliwe skutki uboczne Odpowiedz z cytatem

Decyzja o kuracji sterydowej nale´┐Ży do Ciebie. Kto lepiej od Ciebie wie, jak jeste´┐Ż zdeterminowany, i ile got´┐Żw jeste´┐Ż osi´┐Żgn´┐Ż´┐Ż dla swojej wymarzonej sylwetki? Nikt! Nie b´┐Żd´┐Ż moralizowa´┐Ż, i odwodzi´┐Ż Ci´┐Ż od zaczynania cyklu - i tak mnie nie pos´┐Żuchsz, je´┐Żli ju´┐Ż o tym pomy´┐Żla´┐Że´┐Ż... Cele tego artyku´┐Żu jest kr´┐Żtkie podsumowanie wyst´┐Żpuj´┐Żcych podczas i po cyklu skutk´┐Żw ubocznych - mo´┐Że dzi´┐Żki teamu artyku´┐Żowi dostrze´┐Żesz ogromne minusy, obok wymarzonych plus´┐Żw. Koks to nie cukierki, o czym najlepiej ´┐Żwiadczy zestawienie jego szkodliwo´┐Żci:


Podwy´┐Ższone ci´┐Żnienie krwi: W powstaniu nadci´┐Żnienia t´┐Żtniczego du´┐Ż´┐Ż rol´┐Ż odgrywaj´┐Ż czynniki genetyczne, psychoemocjonalne, nerkowe i hormonalne. Nadci´┐Żnienie powoduje zmiany: w uk´┐Żadzie kr´┐Ż´┐Żenia (przerost lewej komory serca, w m´┐Żzgu (udary),w nerkach (stwardnienie). Objawy kliniczne to b´┐Żle g´┐Żowy, pogorszenie wzroku, niewydolno´┐Ż´┐Ż uk´┐Żadu kr´┐Ż´┐Żenia, zawa´┐Ż serca, udar m´┐Żzgu i niewydolno´┐Ż´┐Ż nerek. Wielu kulturyst´┐Żw stwierdza, ´┐Że podczas brania steryd´┐Żw, cia´┐Ża ich sta´┐Ży si´┐Ż mi´┐Żkkie i opuchni´┐Żte. Powodem tego jest nagromadzenie wody w organizmie, bezpo´┐Żredni´┐Ż tego przyczyn´┐Ż jest podwy´┐Ższony poziom we krwi sodu i potasu. Serce kulturysty bior´┐Żcego sterydy jest obci´┐Ż´┐Żone poniewa´┐Ż nast´┐Żpuje bardzo szybki przyrost masy mi´┐Żniowej. Krew staje si´┐Ż g´┐Żsta i ci´┐Żko p´┐Żynie w naczyniach krwiono´┐Żnych, a wi´┐Żc serce musi ci´┐Żko pracowa´┐Ż. Po odstawieniu steryd´┐Żw parametry wracaj´┐Ż do normy. Po bardzo d´┐Żugim braniu steryd´┐Żw pozostaje mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż, ´┐Że ci´┐Żnienie krwi nie znormalizuje si´┐Ż i zmiany w uk´┐Żadzie krwiono´┐Żnym mog´┐Ż okaza´┐Ż si´┐Ż nieodwracalne.

Wp´┐Żyw dzia´┐Żania steryd´┐Żw na funkcjonowanie w´┐Żtroby: W´┐Żtroba jest najwi´┐Żkszym gruczo´┐Żem ustroju, jest o´┐Żrodkiem przemiany materii w organizmie, wydziela ´┐Ż´┐Ż´┐Ż niezb´┐Żdn´┐Ż do trawienia t´┐Żuszcz´┐Żw, reguluje przemian´┐Ż bia´┐Żek i cukr´┐Żw oraz przemian´┐Ż acetow´┐Ż. Magazynuje okresowo glikogen, t´┐Żuszcze i bia´┐Żka. Ponadto dezaktywuje substancje, kt´┐Żre mog´┐Ży by zagra´┐Ża´┐Ż organizmowi. Do takich substancji nale´┐Ż´┐Ż sterydy. Og´┐Żlnie mo´┐Żna powiedzie´┐Ż, ´┐Że kr´┐Żtkotrwa´┐Że zaburzenia funkcjonowania w´┐Żtroby s´┐Ż odwracalne. Doustnie brane sterydy w du´┐Żych ilo´┐Żciach mog´┐Ż powodowa´┐Ż zmiany w strukturze w´┐Żtroby.

Zmiany w systemie hormonalnym: Hormony przenoszone s´┐Ż przez krew i mog´┐Ż wywiera´┐Ż wp´┐Żyw na wszystkie tkanki wra´┐Żliwe na ich dzia´┐Żanie. Uk´┐Żad hormonalny stanowi obok uk´┐Żadu nerwowego podstawowy uk´┐Żad regulacyjny w organizmie. Hormony spe´┐Żniaj´┐Ż w nich rol´┐Ż chemicznych przeka´┐Żnik´┐Żw informacji. Podczas przyjmowania sztucznego hormonu z zewn´┐Żtrz organizm nie produkuje lub produkuje w niewielkich ilo´┐Żciach hormony gonadropowe (FSH,ICSH). Mo´┐Że to doprowadzi´┐Ż do niep´┐Żodno´┐Żci np. : zaburzenia wzwodu pr´┐Żcia, zaburzenia wytrysku, zaburzenia pop´┐Żdu p´┐Żciowego. Zaburzenie czynno´┐Żci j´┐Żder polega na niewydolno´┐Żci czynno´┐Żci kom´┐Żrek ´┐Żr´┐Żdmi´┐Ż´┐Ższowych i uk´┐Żadu kanalik´┐Żw plemnikotw´┐Żrczych. Podczas brania Primobolanu dochodzi do zaburzenia czynno´┐Żci j´┐Żder. Jednak´┐Że po odstawieniu steryd´┐Żw czynno´┐Żci wracaj´┐Ż do normy. Branie steryd´┐Żw w przed´┐Żu´┐Żaj´┐Żcych si´┐Ż okresach czasu jest niewskazane gdy´┐Ż istnieje mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż, ´┐Że organizm nie zregeneruje si´┐Ż ca´┐Żkowicie.

Pobudzona agresywno´┐Ż´┐Ż: Testosteron powoduje, ´┐Że m´┐Żczy´┐Żni s´┐Ż agresywniejsi od kobiet, kt´┐Żre w bardzo ma´┐Żych ilo´┐Żciach produkuj´┐Ż ten hormon. Sterydy o bardzo silnym dzia´┐Żaniu androgennym pobudzaj´┐Ż agresywno´┐Ż´┐Ż u bior´┐Żcych. Ta wewn´┐Żtrzna si´┐Ża daje sportowcom bod´┐Żce do jeszcze ci´┐Ższego treningu. W przypadkach nadmiernej agresywno´┐Żci nale´┐Ży bardzo ´┐Żagodnie przerywa´┐Ż branie leku aby nie wpa´┐Ż´┐Ż w depresj´┐Ż.

Powi´┐Żkszenie sutek: Powi´┐Żkszenie sutek jest bardzo cz´┐Żsto spraw´┐Ż dziedziczn´┐Ż. Cz´┐Żsto w okresie dojrzewania sutek powi´┐Żksza si´┐Ż przybieraj´┐Żc kszta´┐Żt p´┐Żczka. Jest to rzecz normalna. Powodem tego jest wydzielanie przez organizm estrogenu - z czasem objawy te znikaj´┐Ż. Pocz´┐Żtkiem przerostu gruczo´┐Żu jest b´┐Żl sutka i nadwra´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż brodawki, w p´┐Żniejszym czasie gromadzenia tkanki t´┐Żuszczowej. Cz´┐Żsto te objawy pojawiaj´┐Ż si´┐Ż podczas brania silnych androgen´┐Żw w du´┐Żych ilo´┐Żciach (Enantan Testosteronu, Anadrol). Fachowym wyra´┐Żeniem przerostu sutka jest - Ginekomastia.

Wp´┐Żyw na uk´┐Żad kr´┐Ż´┐Żenia i prac´┐Ż serca: Faktory krzepni´┐Żcia krwi s´┐Ż niekiedy zmienione. Przemiana glukozy, tr´┐Żjgliceryd´┐Żw i cholesterolu dozna´┐Ża uszczerbku, co mo´┐Że prowadzi´┐Ż do stwardnienia tkanek. R´┐Żwnie´┐Ż poziom glukozy mo´┐Że obni´┐Ży´┐Ż si´┐Ż (bardzo niebezpieczne dla diabetyk´┐Żw). Zwi´┐Żkszone wydzielanie insuliny mo´┐Że tak´┐Że prowadzi´┐Ż do stwardnienia t´┐Żtniczek. Kortyzol to hormon nadnerczy. Wykazuje wielokierunkowe dzia´┐Żanie na przemian´┐Ż w´┐Żglowodan´┐Żw, t´┐Żuszcz´┐Żw i bia´┐Żek, wp´┐Żywa na przemian´┐Ż wodno-elektrolitow´┐Ż oraz na uk´┐Żad krwiotw´┐Żrczy. Kortyzol jest g´┐Ż´┐Żwnym, hormonem stresowym organizmu. Podniesiony poziom tego hormonu we krwi pozwala atletom ci´┐Żej trenowa´┐Ż (kola´┐Że dostaj´┐Ż go podczas d´┐Żugich i trudnych wy´┐Żcig´┐Żw). Jego za´┐Żywanie niesie kilka ma´┐Żych niekorzy´┐Żci. Zatrzymanie elektrolit´┐Żw i wody w organizmie - konsekwencj´┐Ż tego jest podwy´┐Ższone ci´┐Żnienie krwi, uszkodzenie struktur tkanki ´┐Ż´┐Żcznej (zrywanie ´┐Żci´┐Żgien). Te nieprawid´┐Żowo´┐Żci mog´┐Żyby wyt´┐Żumaczy´┐Ż dlaczego sportowcy wol´┐Ż za´┐Żywa´┐Ż doustne sterydy. Po odstawieniu tych steryd´┐Żw normalizuj´┐Ż si´┐Ż warto´┐Żci krwi. (Choroby serca i naczy´┐Ż krwiono´┐Żnych s´┐Ż w krajach Europy Zachodniej najcz´┐Żstsz´┐Ż przyczyn´┐Ż zgon´┐Żw).

Efekty maskulinizacyjne: Androgenne efekty steryd´┐Żw s´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żce: rozrost p´┐Żcherzyk´┐Żw nasiennych, cz´┐Żonka, prostaty (gruczo´┐Żu krokowego), zgrubienie strun g´┐Żosowych (obni´┐Żenie g´┐Żosu), g´┐Żciejszy zarost, powi´┐Żkszenie tkanki t´┐Żuszczowej i zwi´┐Żkszony pop´┐Żd seksualny. U m´┐Żodocianych przy´┐Żpieszone dojrzewanie kostne, co ci´┐Żgnie za sob´┐Ż redukcj´┐Ż dziedzicznego wzrostu. Kobiety (zw´┐Żaszcza m´┐Żodsze) mog´┐Ż do´┐Żwiadczy´┐Ż podobnych objaw´┐Żw i mo´┐Że wyst´┐Żpi´┐Ż op´┐Żnienie lub wstrzymanie miesi´┐Żczki. Po odstawieniu steryd´┐Żw miesi´┐Żczka wr´┐Żci do normy ale inne objawy nie mijaj´┐Ż. Zmiany s´┐Ż nieodwracalne. Niekt´┐Żrzy kultury´┐Żci mog´┐Ż zaobserwowa´┐Ż wzrost ow´┐Żosienia na ciele przy utracie w´┐Żos´┐Żw na g´┐Żowie, przerost brody.

Szkody w tkance ´┐Ż´┐Żcznej: Wprawdzie nie ma na ten temat jeszcze ´┐Żadnych naukowych prac ale do´┐Żwiadczenie pokazuje, ´┐Że anaboliki zwi´┐Żkszaj´┐Ż sk´┐Żonno´┐Ż´┐Ż do kontuzji tkanki ´┐Ż´┐Żcznej. Szczeg´┐Żlnie na t´┐Ż uwag´┐Ż powinni uwa´┐Ża´┐Ż pocz´┐Żtkuj´┐Żcy kultury´┐Żci, u kt´┐Żrych nast´┐Żpuje szybki przyrost mi´┐Żni. Tkanka ´┐Ż´┐Żczna u m´┐Żodych kulturyst´┐Żw jest jeszcze nie przygotowana na du´┐Że obci´┐Ż´┐Żenie. Aby zapobiec takim kontuzjom radzi si´┐Ż przed pierwszym u´┐Życiem steroid´┐Żw trenowa´┐Ż rok lub dwa by przygotowa´┐Ż stawy i ´┐Żci´┐Żgna na du´┐Że obci´┐Ż´┐Żenia. D´┐Żugoletni ci´┐Żki trening znacznie skraca karier´┐Ż. Warto co jaki´┐Ż czas (kilka miesi´┐Żcy) zmienia´┐Ż trening na p´┐Żci´┐Żki lub lekki aby oszcz´┐Żdza´┐Ż stawy.

Zwi´┐Żkszona podatno´┐Ż´┐Ż na infekcje, utrata wagi i si´┐Ży podczas brania steryd´┐Żw: Uboczne dzia´┐Żania podczas brania steryd´┐Żw mo´┐Żna by wyt´┐Żumaczy´┐Ż tzw. negatywnym bilansem azotowym. Po odstawieniu steryd´┐Żw organizm nie jest w stanie przywr´┐Żci´┐Ż normalnego poziomu hormon´┐Żw organizmie. W mi´┐Żdzyczasie organizm traci du´┐Żo bia´┐Żka, z tego powodu regeneracja jest niewystarczaj´┐Żca. Po odstawieniu steryd´┐Żw organizm ´┐Żle znosi d´┐Żugi i ci´┐Żki trening. W´┐Ża´┐Żciwym wyj´┐Żciem jest zredukowanie treningu daj´┐Żc wypoczynek psychice i ca´┐Żemu organizmowi. Cho´┐Ż s´┐Ż osoby, kt´┐Żre twierdz´┐Ż, ´┐Że gdy odstawili sterydy i nie zmniejszyli treningu wi´┐Żkszemu spalaniu ulega´┐Ża tkanka t´┐Żuszczowa, co jednak wydaje si´┐Ż w´┐Żtpliwe. Ka´┐Żdy kulturysta powinien s´┐Żucha´┐Ż g´┐Żosu swojego organizmu i odpowiednio reagowa´┐Ż. Do´┐Żwiadczenie zdobywa si´┐Ż po wielu kuracjach.

B´┐Żle i nieruchomo´┐Żci w stawach: Staw to ruchome po´┐Ż´┐Żczenie stykaj´┐Żcych si´┐Ż ko´┐Żci. Powierzchnie stawowe ko´┐Żci powleka chrz´┐Żstka, a stykaj´┐Żce si´┐Ż ko´┐Żce ko´┐Żci otacza b´┐Żoniasta torebka stawowa. Cz´┐Żsto zauwa´┐Ża si´┐Ż, ´┐Że po odstawieniu steryd´┐Żw stawy s´┐Ż sztywne i bol´┐Ż w trakcie treningu. Niewiadomo jeszcze jakie s´┐Ż tego przyczyny ale wszystko wskazuje na to, ´┐Że ewentualnych powod´┐Żw nale´┐Ży szuka´┐Ż w ujemnym bilansie azotowym. Bolesno´┐Ż´┐Ż staw´┐Żw mo´┐Że trwa´┐Ż do 3 miesi´┐Żcy.
Powr´┐Żt do g´┐Żry
Zobacz profil autora WyÂlij prywatn▒ wiadomoŠ WyÂlij email Odwied╝ stronŕ autora
Wy´┐Żwietl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Kultury´┐Żci Strona G´┐Ż´┐Żwna -> Doping w sporcie Wszystkie czasy w strefie GMT
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie mo´┐Żesz pisa´┐Ż nowych temat´┐Żw
Nie mo´┐Żesz odpowiada´┐Ż w tematach
Nie mo´┐Żesz zmienia´┐Ż swoich post´┐Żw
Nie mo´┐Żesz usuwa´┐Ż swoich post´┐Żw
Nie mo´┐Żesz g´┐Żosowa´┐Ż w ankietach


Powered by phpBB © phpBB Group. Hosted by phpBB.BizHat.com


For Support - http://forums.BizHat.com

Free Web Hosting | Free Forum Hosting | FlashWebHost.com | Image Hosting | Photo Gallery | FreeMarriage.com

Powered by PhpBBweb.com, setup your forum now!