Forum KulturyÂci Strona G│ˇwna Kultury´┐Żci
Forum Kulturystyczne
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   U┐ytkownicyU´┐Żytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj siŕ, by sprawdziŠ wiadomoÂciZaloguj si´┐Ż, by sprawdzi´┐Ż wiadomo´┐Żci   ZalogujZaloguj 

Important Notice: We regret to inform you that our free phpBB forum hosting service will be discontinued by the end of June 30, 2024. If you wish to migrate to our paid hosting service, please contact [email protected].
Wszystko o kreatynie

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Kultury´┐Żci Strona G´┐Ż´┐Żwna -> Suplementacja
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz nast´┐Żpny temat  
Autor Wiadomo´┐Ż´┐Ż
Scorpion
Boss


Do´┐Ż´┐Żczy´┐Ż: 23 Sty 2008
Posty: 32

PostWys´┐Żany: Sro Sty 23, 2008 6:40 pm    Temat postu: Wszystko o kreatynie Odpowiedz z cytatem

Fakty i mity o Kreatynie
Im wi´┐Żcej kreatyny bierzesz, tym lepiej. Mit !!!
Czy widzia´┐Że´┐Ż, jak ci chorzy kultury´┐Żci wpychaj´┐Ż w siebie 10-20 gram kreatyny? Czy warto? Wed´┐Żug naukowc´┐Żw z St. Francis Xavier University w Nowej Szkocji przy przyjmowaniu 0,1 gram na kilogram wagi cia´┐Ża sportowcy wydalali 46% strawionej kreatyny w ci´┐Żgu 24 godzin. Dla ci´┐Żarowca o wadze 100 kilogram´┐Żw oznacza to, ´┐Że je´┐Żli spo´┐Żywa 10 gram´┐Żw kreatyny, 46% tej sumy, czyli 4,6 gram kreatyny, zostaj´┐Ż zmarnowane. W innym badaniu przeprowadzonym w Instytucie Zachowa´┐Ż Cz´┐Żowieka Uniwersytetu Stanowego Ball naukowcy potwierdzili, ´┐Że mniejsze dawki monohydratu kreatyny (5 gram / dzie´┐Ż) s´┐Ż skuteczne i ´┐Że wyniki mo´┐Żna uzyska´┐Ż nawet bez fazy ´┐Żadowania.

´┐Żadowanie kreatyny jest konieczne. Mit !!!
Badania wykazuj´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż, ´┐Że aby uzyska´┐Ż wyniki, potrzebne jest mniej kreatyny. Badania cytowane powy´┐Żej sugeruj´┐Ż, ´┐Że ´┐Żadowanie (ang. loading) kreatyny mo´┐Że by´┐Ż tylko strat´┐Ż czasu i pieni´┐Żdzy. Czy powiniene´┐Ż ´┐Żadowa´┐Ż? W wi´┐Żkszo´┐Żci przypadk´┐Żw prawdopodobnie nie. Je´┐Żli jeste´┐Ż sportowcem wyczynowym, profesjonalnym kulturyst´┐Ż lub tr´┐Żjboist´┐Ż startuj´┐Żcym w zawodach, mo´┐Żesz zastanowi´┐Ż si´┐Ż nad sensem przeprowadzenia ´┐Żadowania, tak na wszelki wypadek. Dla wi´┐Żkszo´┐Żci z nas 5 gram, to ilo´┐Ż´┐Ż wystarczaj´┐Żca.

Kreatyna uszkadza nerki i w´┐Żtrob´┐Ż. Mit !!!
O ile nie cierpisz na jakie´┐Ż zaburzenia zdrowotne, stosowanie kreatyny nie powinno uszkadza´┐Ż nerek ani w´┐Żtroby. Wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż z tych plotek pochodzi z niepotwierdzonych raport´┐Żw. W jednym z bada´┐Ż, w kt´┐Żrym sprawdzano stan zdrowia sportowc´┐Żw w okresie pi´┐Żciu lat i kt´┐Żre obj´┐Żo pi´┐Żkarzy footballu ameryka´┐Żskiego, kt´┐Żrzy przyjmowali kreatyn´┐Ż w dawkach do 15,75 gram kreatyny dziennie, nie odkryto skutk´┐Żw w znacznikach nerek. W innym badaniu przeprowadzonym przez dr Kerry Kuehl w Akademii Medycznej Oregon w Portland, kt´┐Żrego wyniki zaprezentowano na dorocznym zje´┐Żdzie Ameryka´┐Żskich Instytut´┐Żw Medycyny Sportu, zbadano stan nerek u 36 zdrowych sportowc´┐Żw obu p´┐Żci, kt´┐Żrzy spo´┐Żywali 10 gram kreatyny dziennie. Po dwunastu tygodniach dr Kuehl wykaza´┐Ża, ´┐Że kreatyna nie mia´┐Ża negatywnego dzia´┐Żania na czynno´┐Żci nerek.

Kreatyna powoduje nadmierne zatrzymywanie wody. Mit !!!
G´┐Żwno prawda. Przeprowadzone niedawno badania z grupami kontrolnymi przyjmuj´┐Żcymi placebo wykaza´┐Ży, ´┐Że po trzech miesi´┐Żcach stosowania kreatyny u os´┐Żb poddanych badaniom nie wykryto znacz´┐Żcego zwi´┐Żkszenia zawarto´┐Żci wody w organizmie. W istocie grupa przyjmuj´┐Żca kreatyn´┐Ż wykaza´┐Ża wi´┐Żkszy wzrost masy cia´┐Ża i masy bezt´┐Żuszczowej. Co wi´┐Żcej, w tym ostatnim badaniu zastosowano najnowszy spos´┐Żb badania sk´┐Żadnik´┐Żw cia´┐Ża – analiz´┐Ż izotopow´┐Ż wody, w kt´┐Żrej zastosowano nieradioaktywny znacznik. Oczywi´┐Żcie jest mo´┐Żliwe, ´┐Że jaka´┐Ż s´┐Żabszej jako´┐Żci kreatyna mo´┐Że faktycznie wspomaga´┐Ż zwi´┐Żkszanie ilo´┐Żci wody i prowadzi´┐Ż tym samym do powstawania mi´┐Żkkiej, nadmuchanej sylwetki. Jednak mo´┐Że to by´┐Ż spowodowane kilkoma przyczynami. Po pierwsze, mo´┐Że to wynika´┐Ż nie z podawania kreatyny, ale ze zbyt du´┐Żej ilo´┐Żci sodu. W wyniki taniego sposobu produkcji w gotowym produkcie pozostaje zbyt du´┐Ża ilo´┐Ż´┐Ż sodu.

Kreatyna powoduje skurcze mi´┐Żni. Mit !!!
Twierdzenie, ´┐Że stosowanie kreatyny powoduje skurcze mi´┐Żni, nale´┐Ży zaliczy´┐Ż do informacji niepotwierdzonych, nie popartych ´┐Żadnymi dowodami klinicznymi. Jest wr´┐Żcz przeciwnie, badania kliniczne wykazuj´┐Ż, ´┐Że stosowanie kreatyny nie ma ´┐Żadnego zwi´┐Żzku ze skurczami. W jednym z bada´┐Ż przeprowadzono testy na 16 m´┐Żczyznach, kt´┐Żrzy stosowali kreatyn´┐Ż, jako suplement lub przyjmowali placebo. W okre´┐Żlonych warunkach odwodnienia wyst´┐Żpowa´┐Ży skurcze i napi´┐Żcia mi´┐Żni u obu grup, ale „nie wykazano zwi´┐Żzku pomi´┐Żdzy stosowaniem kreatyny, a zwi´┐Żkszonym wyst´┐Żpowaniem tych objaw´┐Żw.” W dw´┐Żch innych badaniach przeprowadzonych na Uniwersytecie Stanowych Arkansas w Jonesboro wykryto, ´┐Że stosowanie kreatyny przez sportowc´┐Żw z 61 Dywizji w trakcie obozu treningowego nie mia´┐Żo wp´┐Żywu na wyst´┐Żpowanie skurczy mi´┐Żni, uraz´┐Żw ani chor´┐Żb. Sportowcy ci przyjmowali 15-25 gram dziennie w fazie ´┐Żadowania i 5 gram dziennie w fazie utrzymania.

Kreatyn´┐Ż nale´┐Ży przyjmowa´┐Ż z sokiem z winogron.
Koncepcja, zgodnie z kt´┐Żr´┐Ż nale´┐Ży przyjmowa´┐Ż kreatyn´┐Ż z cukrem takim jak sok z winogron, jest rozs´┐Żdna. Ale kluczem nie jest sam sok z winogron. Chodzi raczej o dzia´┐Żanie insuliny w organizmie. Aby zwi´┐Żkszy´┐Ż wch´┐Żanianie kreatyny nale´┐Ży pobudza´┐Ż wydzielanie insuliny. Insulina dzia´┐Ża jak swojego rodzaju pompa kreatyny, wpychaj´┐Żc j´┐Ż do mi´┐Żni. Je´┐Żli chcesz pozosta´┐Ż przy soku, pami´┐Żtaj, ´┐Żeby przyjmowa´┐Ż co najmniej 100 gram soku na ka´┐Żde 5 gram kreatyny. W zale´┐Żno´┐Żci od Twojego poziomu i cel´┐Żw, sok napakowany cukrem mo´┐Że nie by´┐Ż odpowiedni. Nowsze badania wskazuj´┐Ż, ´┐Że mo´┐Żna przyjmowa´┐Ż kreatyn´┐Ż z bia´┐Żkiem z takimi samymi skutkiem. Udowadniaj´┐Ż one, ´┐Że przyjmowanie 5 gram kreatyny z 50 gramami bia´┐Żka / 47 gramami w´┐Żglowodan´┐Żw da´┐Żo takie same wyniki, jak przyjmowanie 5 gram z 96 gramami w´┐Żglowodan´┐Żw.

Kreatyna dzia´┐Ża lepiej w formie p´┐Żynu. Mit !!!
Tak naprawd´┐Ż mo´┐Że okaza´┐Ż si´┐Ż, ´┐Że przyjmuj´┐Żc kreatyn´┐Ż w formie p´┐Żynnej nie spo´┐Żywasz wcale kreatyny, ale kreatynin´┐Ż, produkt uboczny rozk´┐Żadu kreatyny. Kreatyna w formie proszku jest niezwykle stabilna. W przypadku kontaktu ze ´┐Żrodowiskiem kwa´┐Żnym lub wilgoci´┐Ż przez d´┐Żugi okres czasu kreatyna zacznie rozpada´┐Ż si´┐Ż na bezu´┐Żyteczn´┐Ż kreatynin´┐Ż. Kwasy cytrynowy i fosforowy, kt´┐Żre znajduj´┐Ż si´┐Ż w wielu kreatynach w p´┐Żynie i kt´┐Żre maj´┐Ż na celu przed´┐Żu´┐Żenie okresu wa´┐Żno´┐Żci tych produkt´┐Żw, w istocie u´┐Żatwiaj´┐Ż rozpad kreatyny. Zatem nale´┐Ży pami´┐Żta´┐Ż, planuj´┐Żc, zrobi´┐Ż sobie koktajl z kreatyny, ´┐Żeby wypi´┐Ż go przed ko´┐Żcem dnia.

Wszystkie kreatyny s´┐Ż takie same. Mit !!!
Tak samo jak jest r´┐Żnica pomi´┐Żdzy szampanem za 100 dolar´┐Żw za butelk´┐Ż a szampanem za 15 dolar´┐Żw, podobnie jest r´┐Żnica pomi´┐Żdzy kreatyn´┐Ż wysokiej jako´┐Żci i niskiej jako´┐Żci. Tradycyjnie chi´┐Żska kreatyna jest produktem niskiej jako´┐Żci, zawieraj´┐Żcym wi´┐Żcej zanieczyszcze´┐Ż, takich jak kreatynina, s´┐Żd, dicyjanodiamid i dihydrotriazyna. Kreatyna niemiecka produkowana przez firmy takie jak SKW (Creapure™) to produkt czystszy.

Nowe formy kreatyny dzia´┐Żaj´┐Ż lepiej. Mit !!!
Najnowsze wie´┐Żci: nie udowodniono w opublikowanych badaniach, aby jakakolwiek nowa forma kreatyny dzia´┐Ża´┐Ża lepiej ni´┐Ż zwyk´┐Ży stary proszek monohydratu kreatyny. Niezale´┐Żnie od tego, czy wydasz dodatkowego dolara na kreatyn´┐Ż musuj´┐Żc´┐Ż, p´┐Żynn´┐Ż czy do ´┐Żucia, najwa´┐Żniejszym czynnikiem jest kreatyna. I je´┐Żli b´┐Żdziesz chcia´┐Ż komu´┐Ż zaimponowa´┐Ż i kupisz kreatyn´┐Ż citrat lub fosfat, pami´┐Żtaj o jednym: najwa´┐Żniejsze badania kliniczne zosta´┐Ży przeprowadzone na zwyk´┐Żym proszku monohydratu kreatynowego. Liczne badania wykaza´┐Ży tak´┐Że, ´┐Że proszek kreatynowy jest ´┐Żatwo przyswajalny dla cia´┐Ża. Zatem o ile nie masz pieni´┐Żdzy do wyrzucenia, pozosta´┐Ż przy proszku monohydratu kreatyny. Produkty takie jak kreatyna musuj´┐Żca lub kreatynowa guma do ´┐Żucia oferuj´┐Ż wygod´┐Ż stosowania i nowe sposoby na przyjmowanie starego, zwyk´┐Żego proszku kreatynowego. Je´┐Żli chcesz otrzyma´┐Ż prawdziw´┐Ż warto´┐Ż´┐Ż, to nie ma lepszego wyboru ni´┐Ż proszek.

Kreatyna w p´┐Żynie na dzia´┐Żanie hormonu anabolicznego cia´┐Ża.
Kreatyna mo´┐Że pobudza´┐Ż si´┐Ż´┐Ż i tworzenie mi´┐Żni bezt´┐Żuszczowych i badania prowadzone na Uniwersytecie Leuven w Belgii wykaza´┐Ży, ´┐Że nie zmienia ona reakcji hormonu anabolicznego na treningi. Do hormon´┐Żw tych zalicza si´┐Ż hormon wzrostu, testosteron i koristol. Badanie to mo´┐Że r´┐Żwnie´┐Ż sugerowa´┐Ż, ´┐Że zestawianie kreatyny z prohormonami lub GH pobudzaj´┐Żcym wydzielanie mog´┐Żoby przynie´┐Ż´┐Ż pozytywne rezultaty.

Stosowanie kreatyny jest w 100% bezpieczne. Mit !!!
Mimo, ´┐Że kreatyna jest nietoksyczna, jej stosowanie nie jest ca´┐Żkowicie pozbawione ryzyka. Podobnie jak w przypadku innych suplement´┐Żw od´┐Żywczych, osoby cierpi´┐Żce na pewne stany chorobowe nie powinny przyjmowa´┐Ż kreatyny ani innych suplement´┐Żw sportowych. Na przyk´┐Żad jest przynajmniej jedno badanie, kt´┐Żre wskazuje na powstanie zapalenia nerek u os´┐Żb przyjmuj´┐Żcych kreatyn´┐Ż. Jednak w badaniu tym pacjent cierpia´┐Ż wcze´┐Żniej na zaburzenia nerek. Zatem zanim zaczniesz przyjmowanie jakichkolwiek suplement´┐Żw, najlepiej b´┐Żdzie, je´┐Żli zasi´┐Żgniesz porady swojego lekarza.

Kreatyna jest idealna dla sportowc´┐Żw. Fakt !!!
Jedni sportowcy mog´┐Ż odnie´┐Ż´┐Ż ogromne korzy´┐Żci, inni bardzo niewielkie. Sportowcy, kt´┐Żrym potrzebny jest nag´┐Ży, intensywny przyp´┐Żyw mocy i si´┐Ży, s´┐Ż idealnymi kandydatami do przyjmowania kreatyny. Do grupy tej mo´┐Żna zaliczy´┐Ż tr´┐Żjboist´┐Żw, kulturyst´┐Żw, sprinter´┐Żw, rugbist´┐Żw, koszykarzy, itp. Sportowcy uprawiaj´┐Żcy sporty wytrzyma´┐Żo´┐Żciowe i takie, w kt´┐Żrych wymagana jest sta´┐Ża wydajno´┐Ż´┐Ż beztlenowa, mog´┐Ż nie odnie´┐Ż´┐Ż korzy´┐Żci ze stosowania kreatyny.

Kreatyn´┐Ż nale´┐Ży spo´┐Żywa´┐Ż we w´┐Ża´┐Żciwym czasie. Fakt !!!
Udowodniono, ´┐Że mo´┐Żna zwi´┐Żkszy´┐Ż dzia´┐Żanie kreatyny poprzez przyjmowanie jej razem z proteinami i w´┐Żglowodanami w stosunku 1:1. Jednak nie ma bada´┐Ż, kt´┐Żre sugerowa´┐Żyby, ´┐Że istnieje jaka´┐Ż najlepsza pora na przyjmowanie kreatyny. Jako suplement kreatyna zwi´┐Żksza zasoby kreatyny w ciele. Niezale´┐Żnie od tego, czy przyjmuje si´┐Ż j´┐Ż rano, po po´┐Żudniu czy wieczorem, prawdopodobnie nie b´┐Żdzie to mia´┐Żo znacz´┐Żcej r´┐Żnicy. Dla wygody mo´┐Żna zdecydowa´┐Ż si´┐Ż na jej przyjmowanie razem z koktajlem proteinowym/w´┐Żglowodanowym po treningu.

Cykliczne przyjmowanie kreatyny da lepsze wyniki. Mit !!!
Nie ma znacz´┐Żcych dowod´┐Żw na to, ´┐Że cykliczne przyjmowanie kreatyny jest lepsze, ni´┐Ż jej sta´┐Że spo´┐Żywanie. Nie ma przekonywuj´┐Żcych dowod´┐Żw, kt´┐Żre wskazywa´┐Żyby na to, ´┐Że stosowanie kreatyny przez sportowc´┐Żw b´┐Żdzie powodowa´┐Ż rozregulowanie zdolno´┐Żci cia´┐Ża do tworzenia tej substancji.

Mo´┐Żna otrzyma´┐Ż wystarczaj´┐Żc´┐Ż ilo´┐Ż´┐Ż kreatyny w diecie. Mit !!!
Przeci´┐Żtnie spo´┐Żywa si´┐Ż tylko oko´┐Żo 1 grama kreatyny dziennie w diecie. Gotuj´┐Żc posi´┐Żki dodatkowo niszczy si´┐Ż znaczn´┐Ż cz´┐Ż´┐Ż kreatyny, kt´┐Żra znajduje si´┐Ż w pokarmach, takich jak wo´┐Żowina, dorsze, ´┐Żososie i ´┐Żledzie.

Jakie s´┐Ż rodzaje kreatyny?
W sprzeda´┐Ży dost´┐Żpne s´┐Ż:
*monohydraty kreatyny – daj´┐Ż najlepszy efekt „napompowania”,
*jab´┐Żczany kreatyny,
*cytryniany kreatyny,
*pirogroniany kreatyny,
*fosforany kreatyny

Jak dzia´┐Ża kreatyna?
´┐Żeby nie zam´┐Żcza´┐Ż nikogo opowiadaniem o no´┐Żnikach energii w organizmie odpowiem kr´┐Żtko:
*kreatyna odbudowuje energi´┐Ż – co wp´┐Żywa na zwi´┐Żkszenie wydolno´┐Żci organizmu,
*kreatyna mo´┐Że zatrzymywa´┐Ż wod´┐Ż w organizmie (monohydraty kreatyny) – co przyspiesza regeneracj´┐Ż i rozbudow´┐Ż mi´┐Żni, a tak´┐Że pomocne jest w „nabieraniu masy”,

Jak´┐Ż kreatyn´┐Ż mam wybra´┐Ż?
*w okresie zwi´┐Żkszania masy cia´┐Ża – monohydrat kreatyny oraz tzw. steki kreatynowe
(np. CREA FUSION marki Olimp),
*w okresie zwi´┐Żkszania wytrzyma´┐Żo´┐Żci, w okresach startowych, w okresie definicji mi´┐Żni – proponuj´┐Ż cytryniany, jab´┐Żczany, fosforany,
*w okresie zdecydowanej redukcji tkanki t´┐Żuszczowej – pirogronian kreatyny.

W przypadku monohydrat´┐Żw dodatkowo przy wyborze mamy inne kryterium, a mianowicie rozdrobnienie kreatyny. Je´┐Żli sta´┐Ż kogo´┐Ż na lepsz´┐Ż kreatyn´┐Ż (o najwy´┐Ższym rozdrobnieniu) niech tak´┐Ż wybiera. Pozwala ona mi´┐Żdzy innymi na skr´┐Żcenie okresu przerwy pomi´┐Żdzy cyklami i w konsekwencji na przeprowadzeniu wi´┐Żkszej liczby cykli w ci´┐Żgu roku.
Najwy´┐Ższe rozdrobnienie to 200 mesh (wielko´┐Ż´┐Ż ziarna) – dost´┐Żpne z TREC’a i BIOGENIX’a

Co to s´┐Ż steki kreatynowe?
Preparaty te ´┐Ż´┐Żcz´┐Ż w sobie cz´┐Żsto kilka form kreatyny (np. jab´┐Żczan i monohydrat) oraz wszelkiego rodzaju „dopalacze” kreatynowe – pocz´┐Żwszy od w´┐Żglowodan´┐Żw a ko´┐Żczywszy na taurynie, kwasach ALA, glutaminie, vanadylu, itp.

Jak mam stosowa´┐Ż kreatyn´┐Ż?
Wed´┐Żug naukowego punktu widzenia cykl z kreatyny powinien trwa´┐Ż od 21 do 42 dni. Po takim cyklu nast´┐Żpuje minimum 3 tygodniowa przerwa.
Mo´┐Żna stosowa´┐Ż faz´┐Ż nasycania. Mo´┐Żna te´┐Ż z niej zrezygnowa´┐Ż ustalaj´┐Żc sobie sta´┐Ż´┐Ż, dzienn´┐Ż dawk´┐Ż kreatyny.
Z regu´┐Ży ka´┐Żdy producent podaje na opakowaniu spos´┐Żb dawkowania. Faz´┐Ż nasycania zachowuje si´┐Ż najcz´┐Żciej w przypadku stosowania monohydratu kreatyny.

HISTORIA KREATYNY W SPORCIE :..

Od dawna wiadomo, ´┐Że kreatyna wspomaga wyczyn sportowy. W latach siedemdziesi´┐Żtych i osiemdziesi´┐Żtych wielu sztangist´┐Żw pr´┐Żbowa´┐Żo zwi´┐Żkszy´┐Ż zapasy kreatyny w mie´┐Żniach z pomoc´┐Ż "g´┐Żr" mi´┐Żsa, co pomaga´┐Żo im osi´┐Żgn´┐Ż´┐Ż lepsze wyniki. Te praktyki prowadzi´┐Ży jednak cz´┐Żsto do problem´┐Żw zdrowotnych, np. do podwy´┐Ższonego poziomu kwasu moczowego. Z biegiem lat coraz wi´┐Żcej bada´┐Ż i test´┐Żw naukowych potwierdza´┐Żo skuteczne dzia´┐Żanie kreatyny. Wyniki przeprowadzanych test´┐Żw pokaza´┐Ży, ´┐Że dzi´┐Żki zastosowaniu monohydratu kreatyny osi´┐Żga si´┐Ż wyra´┐Żne przyrosty si´┐Ży i masy mi´┐Żni, zastosowanie fosfokreatyny i ATP natomiast nie przynosi wi´┐Żkszych efekt´┐Żw. W roku 1992 szwedzkim naukowcom uda´┐Żo si´┐Ż udowodni´┐Ż, ´┐Że monohydrat kreatyny przyjmowany doustnie wch´┐Żania si´┐Ż bez przeszk´┐Żd w jelitach. Dalszym efektem ich eksperyment´┐Żw by´┐Żo stwierdzenie, ´┐Że suplementacja monohydratu kreatyny zwi´┐Żksza koncentracj´┐Ż kreatyny w plazmie krwi a´┐Ż o 50% (!). W tym samym roku kreatyna dosta´┐Ża si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż oficjalnie na ´┐Żamy prasy, kiedy Mistrz Olimpijski z Barcelony w biegu na 100 metr´┐Żw, Linford Christie, og´┐Żosi´┐Ż, ´┐Że dzi´┐Żki przyjmowaniu monohydratu kreatyny osi´┐Żgn´┐Ż´┐Ż znacz´┐Żc´┐Ż popraw´┐Ż wynik´┐Żw.

..: KREATYNA JEST PRODUKTEM UBOCZNYM PROCES´┐ŻW ENERGETYCZNYCH :..

Kreatyna (C4H9O2N3), zwana r´┐Żwnie´┐Ż kwasem metylowo-iminomocznikowo-octowym, jest produktem ubocznym proces´┐Żw energetycznych przemiany materii i tworzy si´┐Ż w w´┐Żtrobie a trzech aminokwas´┐Żw - glicyny, argininy i metioniny. Dzi´┐Żki tej syntezie w´┐Żasnej organizmu, cz´┐Żowiek mo´┐Że wytworzy´┐Ż maksymalnie 1 gram kreatyny dziennie.

..: ZAPOTRZEBOWANIE I POCHODZENIE W NATURZE :..

Przeci´┐Żtne zapotrzebowanie na kreatyn´┐Ż wynosi oko´┐Żo 2 gramy dziennie. Po´┐Żow´┐Ż z tego organizm mo´┐Że zsyntezowa´┐Ż samodzielnie, reszta musi zosta´┐Ż doprowadzona wraz z po´┐Żywieniem. Kreatyna (z greckiego krea = mi´┐Żso) wyst´┐Żpuje niemal wy´┐Ż´┐Żcznie w artyku´┐Żach spo´┐Żywczych pochodzenia zwierz´┐Żcego, g´┐Ż´┐Żwnie w mi´┐Żsie. W ro´┐Żlinach natomiast wyst´┐Żpuje tylko w ilo´┐Żciach ´┐Żladowych. Zr´┐Żnicowana dieta dostarcza zazwyczaj oko´┐Żo 1 grama kreatyny dziennie. Wegetarianie maj´┐Ż zwykle ograniczone zapasy kreatyny, co stawia ich w trudnej sytuacji szczeg´┐Żlnie w sportach szybko´┐Żciowo-si´┐Żowych.

..: NADMIAR KREATYNY JEST WYDALANY :..

Nadmiar kreatyny jest wydalony przez nerki, w wi´┐Żkszej cz´┐Żci w formie nie zmienionej, po cz´┐Żci w postaci produktu rozk´┐Żadu - kreatyniny. Z tego powodu nie wyst´┐Żpuj´┐Ż dzia´┐Żania uboczne, wywo´┐Żane ewentualnym przedawkowaniem, cho´┐Ż z drugiej strony zbyt wysokie dawki nie przenosz´┐Ż wi´┐Żkszych efekt´┐Żw.

..: KREATYNA POPRAWIA ZAOPATRZENIE W ENERGI´┐Ż PODCZAS WYSI´┐ŻKU :..

Ludzki organizm rozporz´┐Żdza dwoma "magazynami" natychmiast dost´┐Żpnej energii: adezynotr´┐Żjfosforan (ATP) i fofokreatyna (CP). Kreatyna wyst´┐Żpuje w mi´┐Żnaiach w wi´┐Żkszej cz´┐Żci w postaci fosfokreatyny. Do skurczu mi´┐Żni, a wi´┐Żc w´┐Ża´┐Żciwej pracy mi´┐Żni, organizm mo´┐Że wykorzystywa´┐Ż jedynie ATP. ATP jest przy tym rozk´┐Żadany do ADP (adezynodwufosforan) i fosforanu (P): ATP -> ADP + P +energia. Zapasy ATP s´┐Ż jednak bardzo ma´┐Że i wyczerpuj´┐Ż si´┐Ż ju´┐Ż po oko´┐Żo 1-2 sekundach. Zapasy fosfokreatyny s´┐Ż mniej wi´┐Żcej 5 razy wi´┐Żksze. S´┐Ż wykorzystywane do ponownego uzyskiwania ATP, potrzebnego mi´┐Żniom. Fosfokreatyna przekazuje przy tym swoj´┐Ż grup´┐Ż fosforow´┐Ż ADP tworz´┐Żc ATP w reakcji: ADP + CP -> ATP + C. ATP i fosfokreatyna wystarczaj´┐Ż razem na oko´┐Żo 5-10 sekund intensywnej pracy mi´┐Żni. P´┐Żniej mi´┐Żsie´┐Ż skazany jest na inne ´┐Żr´┐Żd´┐Ża energii, np. w´┐Żglowodany i t´┐Żuszcze. Regeneracja ATP, uzyskiwana dzi´┐Żki fosfokreatynie, przynosi dalsz´┐Ż korzy´┐Ż´┐Ż w postaci rozk´┐Żadu kwas´┐Żw, kt´┐Żre powstaj´┐Ż w wyniku intensywnej pracy mi´┐Żni. Du´┐Że zasoby fosfokreatyny przeciwdzia´┐Żaj´┐Ż przedwczesnemu zm´┐Żczeniu, zw´┐Żaszcza przy du´┐Żych obci´┐Ż´┐Żeniach. DOST´┐ŻPNO´┐Ż´┐Ż FOSFOKREATYNY JEST WA´┐ŻNYM CZYNNIKIEM WP´┐ŻYWAJ´┐ŻCYM NA WYDOLNO´┐Ż´┐Ż ORGANIZMU PRZY OBCI´┐Ż´┐ŻENIACH KR´┐ŻTKIEGO CZASU.

..: ZAPASY KREATYNY W MI╩ŽNIACH MOG´┐Ż ZOSTA´┐Ż ZWI´┐ŻKSZONE :..

Przeci´┐Żtna zawarto´┐Ż´┐Ż kreatyny w kom´┐Żrkach mi´┐Żniowych wynosi, przy stosowaniu zr´┐Żnicowanej diety, oko´┐Żo 300 mg / 100 g tkanki mi´┐Żniowej. Koncentracja ta mo´┐Że zosta´┐Ż zwi´┐Żkszona przez trening szybko´┐Żciowy, naj´┐Żatwiej jednak poprzez zwi´┐Żkszone spo´┐Życie, np. w formie suplementu ´┐Żywno´┐Żci. G´┐Żrna granica ilo´┐Żci kreatyny, kt´┐Żra mo´┐Że zosta´┐Ż zmagazynowana w mi´┐Żniach, wynosi oko´┐Żo 400-500 mg / 100 g tkanki mi´┐Żniowej.

..: POJEMNO´┐Ż´┐Ż MAGAZYNOWA MUSKULATURY ZMNIEJSZA SI´┐Ż PO OKO´┐ŻO 4-6 TYGODNIACH :..

Mi´┐Żsie´┐Ż jest zdolny do utrzymywania zwi´┐Żkszonej koncentracji kreatyny tylko w ograniczonym czasie. Po 4-6 tygodniach, "pojemno´┐Ż´┐Ż magazynowa" kom´┐Żrki maleje i zawarto´┐Ż´┐Ż kreatyny zmniejsza si´┐Ż, nawet przy zwi´┐Żkszonym spo´┐Życiu. Dlatego ka´┐Żda "kuracja kreatynowa" powinna by´┐Ż przerywana trwaj´┐Żc´┐Ż co najmniej 3 tygodnie przerw´┐Ż. Ponowne "na´┐Żadowanie" przynosi p´┐Żniej znowu efekt. W perspektywie czasu, przyjmowanie kreatyny przynosi lepsze rezultaty, gdy jest cykliczne.

..: KREATYNA ZWI´┐ŻKSZA SI´┐Ż´┐Ż I PRZY´┐ŻPIESZA PRZYROST MASY MI╩ŽNI :..

Bezpo´┐Żrednio uzale´┐Żnione od zaopatrzenia w kreatyn´┐Ż s´┐Ż w szczeg´┐Żlno´┐Ż´┐Żi wysi´┐Żki szybko´┐Żciowo-si´┐Żowe, zwi´┐Żzane ze skurczami kom´┐Żrek mi´┐Żniowych maksymalnie kr´┐Żtkiego czasu. Wiele test´┐Żw potwierdza, ´┐Że suplementacja kreatyny przynosi najwi´┐Żksze korzy´┐Żci sportowcom, uprawiaj´┐Żcym dyscypliny si´┐Żowe i szybko´┐Żciowo-si´┐Żowe (sprinterom, miotaczom sztangistom, kulturystom itd.). Przyrosty si´┐Ży osi´┐Żgane dzi´┐Żki przyjmowaniu kreatyny wynosz´┐Ż przeci´┐Żtnie oko´┐Żo 10%. Doniesienia sportowc´┐Żw o 20-30 procentowej poprawie wynik´┐Żw r´┐Żwnie´┐Ż nie nale´┐Ż´┐Ż do rzadko´┐Żci. W kulturystyce ceni si´┐Ż kreatyn´┐Ż ze wzgl´┐Żdu na jej dzia´┐Żanie zwi´┐Żkszaj´┐Żce mas´┐Ż mi´┐Żni. Poniewa´┐Ż kreatyna wi´┐Ż´┐Że si´┐Ż z wod´┐Ż, kom´┐Żrki mi´┐Żniowe "powi´┐Żkszaj´┐Ż si´┐Ż´┐Ż". Muskulatura robi wra´┐Żenie "pe´┐Żniejszej", ale nie g´┐Żadszej, poniewa´┐Ż woda gromadzi si´┐Ż w istocie w kom´┐Żrkach mi´┐Żniowych a nie pod sk´┐Żr´┐Ż. Zwi´┐Żkszone napi´┐Żcie wen´┐Żtrzkom´┐Żrkowe stanowi sygna´┐Ż anabolczny dla kom´┐Żrki mi´┐Żniowej, co bezpo´┐Żrednio pobudza przyrost masy mi´┐Żni, do kt´┐Żrego przyczyniaj´┐Ż si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż wi´┐Żksza si´┐Ża i zwi´┐Żkszona intensywno´┐Ż´┐Ż treningu.

..: DZIA´┐ŻANIE KREATYNY W SPORTACH WYTRZYMA´┐ŻO´┐ŻCIOWYCH :..

Podczas wi´┐Żkszo´┐Żci przeprowadzanych test´┐Żw nie stwierdzono korzystnych wynik´┐Żw stosowania kreatyny dla jednostajnych wysi´┐Żk´┐Żw wytrzyma´┐Żo´┐Żciowych (np. biegi d´┐Żugodystansowe). Czasmi donoszono nawet o skutkach niekorzystnych, np. o stwierdzeniu mi´┐Żni po d´┐Żuszym wysi´┐Żku. Opinie s´┐Ż jednak sprzeczne: w okre´┐Żlonych sytuacjach podczas biegu (przy´┐Żpieszenie, finisz), kreatyna mo´┐Że wywiera´┐Ż korzystny wp´┐Żyw na osi´┐Żgane wyniki. Op´┐Żnienie przekwaszenia mi´┐Żni przeciw dzia´┐Ża przedwczesnemu zm´┐Żczeniu. Dyscypliny wytrzyma´┐Żo´┐Żciowe z fazami zwi´┐Żkszonej intensywno´┐Żci wysi´┐Żku, np. koszyk´┐Żwka, pi´┐Żka no´┐Żna, triathlon mog´┐Ż wiele zyska´┐Ż dzi´┐Żki suplementacji kreatyny.

..: MONOHYDRAT KREATYNY NADAJE SI´┐Ż IDEALNIE DO ZWI´┐ŻKSZENIA ZAWARTO´┐ŻCI KREATYNY W MI╩ŽNIACH :..

Jeszcze przed niewielu laty, sztangi´┐Żci, "po´┐Żerali g´┐Żry mi´┐Żsa", w celu zwi´┐Żkszenia zawarto´┐Żci kreatyny w mi´┐Żniach. Aby jednak dostarczy´┐Ż wraz z po´┐Żywieniem tylko 5 gram´┐Żw kreatyny trzeba spo´┐Ży´┐Ż 1,1 g wo´┐Żowiny (surowej). Jest to dzisiaj nie do pomy´┐Żlenia cho´┐Żby ze wzgl´┐Żdu na problematyk´┐Ż BSE. Ze wzgl´┐Żd´┐Żw zdrowotnych nie jest zalecane r´┐Żwnie´┐Ż spo´┐Życie du´┐Żych ilo´┐Żci t´┐Żuszczu, cholesterolu i puryn. Zdecydowanie bardziej godne zalecenia jest spo´┐Życiekreatyny w postaci monohydratu. Monohydrat kreatyny to krystaliczny proszek, kt´┐Żry jest zwi´┐Żzkiem kreatyny z wod´┐Ż. Monohydrat kreatyny to krystaliczny proszek, kt´┐Żry jest zwi´┐Żzkiem kreatyny z wod´┐Ż. Monohydrant kreatyny, w nie naruszonej formie, wch´┐Żaniany jest w jelicie. W kom´┐Żrce mi´┐Żniowej, poprzez przy´┐Ż´┐Żczenie fosforu, tworzy si´┐Ż fosfokreatyna. Fosfor wyst´┐Żpuje w nadmiarze w kom´┐Żrkach mi´┐Żniowych i nie stanowi w zwi´┐Żzku z tym czynnika ograniczj´┐Żcego. Spo´┐Życie w´┐Ża´┐Żciwych form aktywnych (fosfokreatyna i ATP) s´┐Ż natomiast bezu´┐Żyteczne, poniewa´┐Żich cz´┐Żsteczki s´┐Ż zbyt du´┐Że i nie s´┐Ż wch´┐Żaniane w stanie nienaruszonym.

..: SUPLEMENTY ´┐ŻYWNO´┐ŻCI ZAWIERAJ´┐Ż KREATYN´┐Ż UZYSKIWAN´┐Ż SYNTETYCZNIE :..

Kreatyna zawarta w suplementach ´┐Żywno´┐Żci nie pochodzi od zwierz´┐Żt. Uzyskuje si´┐Ż j´┐Ż syntetycznie, na bazie wapna i w´┐Żgla. Osoby stosuj´┐Żce preparaty kreatynowe nie musz´┐Ż si´┐Ż wi´┐Żc obawia´┐Ż ewentualnego zagro´┐Żenia BSE.

..: JAK ZWI´┐ŻKSZY´┐Ż DZIA´┐ŻANIE KREATYNY O 300% :..

Suplementacja kreatyny daje przeci´┐Żtnie oko´┐Żo 10-procentowy przyrost si´┐Ży. Nie tylko 10%, ale a´┐Ż 30% wi´┐Żcej si´┐Ży i o wiele wi´┐Żksze przyrosty masy mi´┐Żni mo´┐Żesz osi´┐Żgn´┐Ż´┐Ż, je´┐Żeli dodatkowo:
1. zoptymalizujesz "system transportowy" kreatyny w swoim organi´┐Żmie i
2. Zwi´┐Żkszysz dzia´┐Żanie kreatyny poprzez zwi´┐Żkszenie obj´┐Żto´┐Żci kom´┐Żrek.

..: 1. OPTYMALIZACJA "SYSTEMU TRANSPORTOWEGO" KREATYNY W ORGANI´┐ŻMIE :..

Poprzez optymalizacj´┐Ż systemu transportowego mo´┐Żna zwi´┐Żkszy´┐Ż zawrto´┐Ż´┐Ż kreatyny w kom´┐Żrkach nawet do 500 mg / 100 g mi´┐Żni! Po pobraniu monohydratu kreatyny dochodzi w kr´┐Żtkim czasie do zwi´┐Żkszenia koncentracji kreatyny we krwi. Ten wzrost utrzymuje si´┐Ż jednak tylko przez jedn´┐Ż do p´┐Żtorej godziny, p´┐Żniej procesy rozk´┐Żadu i wydalania przebiegaj´┐Żce w organi´┐Żmie prowadz´┐Ż do obni´┐Żenia poziomu kreatyny. Organizm ma wi´┐Żc tylko ograniczony czas do dyspozycji, na przetransportowanie kreatyny z krwi do kom´┐Żrek mi´┐Żniowych. Je´┐Żeli si´┐Ż to nie uda, poniewa´┐Ż system transportowy pracuje zbyt wolno lub nie do´┐Ż´┐Ż efektywnie, na´┐Żadowanie mi´┐Żni kreatyn´┐Ż nie jest pe´┐Żne i dzia´┐Żanie kreatyny osi´┐Żgniesz tylko w przypadku, je´┐Żeli Tw´┐Żj system transportowy funkcjonuje optymalnie.

..: CO ROZUMIE SI´┐Ż POD POJ´┐ŻCIEM "SYSTEMU TRANSPORTOWEGO" KREATYNY? :..

Wiadomo, ´┐Że wch´┐Żanianie cukru z krwi (glukozy) do kom´┐Żrek mi´┐Żniowych uzale´┐Żnione jest od insuliny, hormonu trzustki. Niedob´┐Żr insuliny mio´┐Że powodowa´┐Ż podwy´┐Ższony poziom cukru we krwi i prowadzi´┐Ż do cukrzycy. Ale insulina mo´┐Że daleko wi´┐Żcej: transportuje nie tylko cukier do kom´┐Żrek, ale poprawia r´┐Żwnie´┐Ż wch´┐Żanianie aminokwas´┐Żw, tr´┐Żjgliceryd´┐Żw (t´┐Żuszcz´┐Ż) i kreatyny. Dlatego insulina zyska´┐Ża miano hormonu anabolicznego. Testy naukowe wykaza´┐Ży, ´┐Że insulina dos´┐Żownie "wt´┐Żacza" kreatyn´┐Ż do kom´┐Żrek mi´┐Żniowych. Insulina umo´┐Żliwia tym samym szybsze i pe´┐Żniejsze "na´┐Żadowanie" mi´┐Żni kreatyn´┐Ż. Uwaga! Insulina pobudza r´┐Żwnie´┐Ż odk´┐Żadanie si´┐Ż tkanki t´┐Żuszczowej i sportowcy maj´┐Żcy sk´┐Żonno´┐Ż´┐Ż do tycia, powinni si´┐Ż wystrzega´┐Ż nadmiernego wydzielania tego hormonu! W gruncie rzeczy, s´┐Ż dwa sposoby na uzyskanie silniejszego dzia´┐Żania insuliny: - poprzez zwi´┐Żkszone wydzielanie insuliny, - poprzez zwi´┐Żkszenie efektywno´┐Żci insuliny.

..: SPOSOBY NA ZWI´┐ŻKSZENIE WYDZIELENIA INSULINY :..

Organizm mo´┐Że zosta´┐Ż w prosty spos´┐Żb pobudzony do wydzielania wi´┐Żkszej ilo´┐Żci insuliny, poprzez podanie cukru gronowego (glikozy). Cukier gronowy bardzo szybko powoduje wzrost poziomu cukru we krwi i przez to zwi´┐Żkszone wydzielanie insuliny, tzn. wi´┐Żcej kreatyny mo´┐Że zosta´┐Ż w kr´┐Żtkim czasie wch´┐Żoni´┐Żte przez kom´┐Żrki mi´┐Żniowe. Obecnie prowadzi si´┐Ż badania maj´┐Żce na celu ustali´┐Ż, jaka ilo´┐Ż´┐Ż jest optymalna. Wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż zalece´┐Ż oscyluje w granicach 30-50 gram´┐Żw (na porcj´┐Ż kreatyny).

..: SPO´┐ŻYCIE CUKRU GRONOWEGO MA R´┐ŻWNIE´┐Ż WADY :..

Z jednej strony, cukier gronowy wp´┐Żywa zazwyczaj na ograniczenie zdolno´┐Żci do wysi´┐Żku. Poprzez du´┐Że wydzielanie insuliny, poziom cukru we krwi gwa´┐Żtownie spada, co prowadzi do os´┐Żabienia. Nie na darmo zaleca si´┐Ż spo´┐Żywanie w´┐Żglowodan´┐Żw z´┐Żo´┐Żonych, poniewa´┐Ż te wch´┐Żaniane s´┐Ż stopniowo i powoduj´┐Ż tylko niewielkie wydzielanie insuliny. Z drugiej strony, cukier gronowy uchodzi za "z´┐Żodzieja" witamin grupy B. Je´┐Żli go u´┐Żywasz musisz wi´┐Żc zadba´┐Ż o zwi´┐Żkszone spo´┐Życie tych witamin (np. stosuj´┐Żc suplement multiwitaminowy). Musisz r´┐Żwnie´┐Ż wzi´┐Ż´┐Ż pod uwag´┐Ż dodatkowe kalorie. Podczas fazy nasycenia mo´┐Że si´┐Ż ´┐Żatwo zdarzy´┐Ż, ´┐Że przy 6 porcjach dziennych, tylko z cukru gronowego uzyskasz dodatkowe 1000 kcal!

..: STOSOWANIE PREPARAT´┐ŻW KREATYNOWYCH, ZAWIERAJ´┐ŻCYCH CUKIER GRONOWY NIE JEST ZALECANE :..

Dawkuj cukier gronowy indywidualnie, zawsze zgodnie z Twoim w´┐Żasnym zapotrzebowaniem. Zazwyczaj 2-3 ´┐Ży´┐Żki sto´┐Żowe na jednostk´┐Ż kreatyny s´┐Ż ca´┐Żkowicie wystarczaj´┐Żce, jednak u os´┐Żb z przy´┐Żpieszon´┐Ż przemian´┐Ż materii mo´┐Że to by´┐Ż 5-6 ´┐Ży´┐Żek. Odradzamy stosowanie preparat´┐Żw kreatynowych, zawieraj´┐Żcych w sobie cukier gronowy, poniewa´┐Ż nie daj´┐Ż mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Żi indywidualnego dawkowania. Cukier gronowy jest tani i cz´┐Żsto tylko z tego powodu dodaje si´┐Ż go do preparat´┐Żw kreatynowych. Na rynku dost´┐Żpne s´┐Ż produkty znanych firm, kt´┐Żre zawieraj´┐Ż tylko 10-15% kreatyny, reszt´┐Ż jest zwyk´┐Ży cukier gronowy! Kupuj tylko czyste suplementy kreatynowe bez dodatku cukru kreatynowego! Czysty monohydrat kreatyny ma zawsze neutralny smak. S´┐Żodki lub inny okre´┐Żlony smak ´┐Żwiadczy zawsze o zawarto´┐Żci cukru gronowego! Nie ma r´┐Żwnie´┐Ż sensu spo´┐Żywanie produkt´┐Żw wysokobia´┐Żkowych czy nawet baton´┐Żw wzbogaconych o kreatyn´┐Ż, poniewa´┐Ż tutaj optymalne dawkowanie staje si´┐Ż po prostu niemo´┐Żliwe! Zawarty w nich t´┐Żuszcz utrudnia ponadto wch´┐Żanianie kreatyny do kom´┐Żrek mi´┐Żniowych.

..: NIEDOB´┐ŻR CYNKU MO´┐ŻE WP´┐ŻYN´┐Ż´┐Ż NIEKORZYSTNIE NA MAGAZYNOWANIE KREATYNY :..

Do produkcji insuliny w trzustce potrzebny jest cynk. ten pierwiastek ´┐Żladowy mo´┐Żna uzna´┐Ż za anaboliczny. Przy niedoborze pogarsza si´┐Ż wch´┐Żanianie sk´┐Żadnik´┐Żw od´┐Żywczych do kom´┐Żrek, r´┐Żwnie´┐Ż magazynowanie kreatyny nie jest optymalne. Zadbaj o wystarczaj´┐Żce spo´┐Życie cynku, aby zapewni´┐Ż wystarczaj´┐Żc´┐Ż produkcj´┐Ż insuliny.

..: SPOSOBY NA ZWI´┐ŻKSZENIE EFEKTYWNO´┐ŻCI INSULINY :..

Kolejnym sposobem na popraw´┐Ż wch´┐Żaniania kreatyny do kom´┐Żrek mi´┐Żniowych jest zwi´┐Żkszenie efektywno´┐Żci insuliny. Poniewa´┐Ż w tym przypadku nie zwi´┐Żksza si´┐Ż jej wydzielanie, nie ma niebezpieczenstwa nadmiernego tworzenia si´┐Ż tkanki t´┐Żuszczowej. Przeciwnie: tworzenie si´┐Ż tkanki t´┐Żuszczowej jest ograniczone, poniewa´┐Ż insulina dzia´┐Ża efektywniej i wystarczaj´┐Ż jej mniejsze ilo´┐Żci. Wi´┐Żksz´┐Ż efektywno´┐Ż´┐Ż mo´┐Żna osi´┐Żgn´┐Ż´┐Ż dzi´┐Żki optymalizacji spo´┐Życia chromu i zwi´┐Żkszone zaopatrzenie w siarczan wanadu. Przyrost si´┐Ży i masy mi´┐Żni s´┐Ż dzi´┐Żki temu jeszcze wi´┐Żksze. a) chrom jest kofaktorem dla dzia´┐Żania insuliny Chrom jest g´┐Ż´┐Żwnym elementem tzw. czynnika tolerancji glukozy (GTF), kofaktora dzia´┐Żania insuliny. Ten aktywizuje system transportu insuliny, tak ´┐Że kreatyna i inne sk´┐Żadniki od´┐Żywcze mog´┐Ż by´┐Ż lepiej i szybciej odtransportowane do kom´┐Żrek. Niedob´┐Żr chromu utrudnia wch´┐Żanianie kreatyny do kom´┐Żrek mi´┐Żniowych! Obecnie dyskutuje si´┐Ż nawet, czy niedob´┐Żr chromu nie jest odpowiedzialny za zachorowania na cukrzyc´┐Ż typ 2 i nasilaj´┐Żc´┐Ż si´┐Ż wraz z wiekiem nietolerancj´┐Ż glukozy. Zaopatrzenie organizmu w chrom cz´┐Żsto nie jest wystarczaj´┐Żce. Zapotrzebowanie na chrom wynosi oko´┐Żo 50-200 mcg dziennie, ´┐Żrednie spo´┐Życie wynosi natomiast tylko 40-70 mcg! U sportowc´┐Żw, kt´┐Żrzy maj´┐Ż zwi´┐Żkszone zapotrzebowanie, cz´┐Żsto wyst´┐Żpuje niedob´┐Żr chromu. Zadbaj o wystarczaj´┐Żce spo´┐Życie chromu, w celu optymalizacji magazynowania kreatyny! Suplementy ´┐Żywno´┐Żci zawieraj´┐Ż chrom w ´┐Żatwo dost´┐Żpnej, organicznie zwi´┐Żzanej formie, pikolinianu chromu. b) wanad ma posiada´┐Ż dzia´┐Żanie podobne do insuliny Wanad ma dzia´┐Ża´┐Ż podobnie do insuliny wzgl´┐Żdnie wzmacnia´┐Ż jej dzia´┐Żanie. O mechanizmach odpowiedzialnych za to dzia´┐Żanie wiadomo jednak niewiele. Przypuszcza si´┐Ż, ´┐Że wanad stymuluje receptory insulinowe w mi´┐Żniach. Wanad jest dost´┐Żpny w postaci siarczanu wanadu. Stosuj kreatyn´┐Ż w po´┐Ż´┐Żczeniu z siarczanem wanadu, aby jeszcze bardziej poprawi´┐Ż transport kreatyny do kom´┐Żrek mi´┐Żniowych. Przypuszcza si´┐Ż, ´┐Że nast´┐Żpuj´┐Żce substancje r´┐Żwnie´┐Ż poprawiaj´┐Ż dzia´┐Żanie insuliny wzgl´┐Żdnie maj´┐Ż podobne do niej dzia´┐Żanie: molibden: substancja podobna do insuliny (por´┐Żwnywalna z wanadem); niacyna: podobnie do chromu jest elementem czynnika tolerancji glukozy; tauryna: ma podobnie jak chrom, poprawia´┐Ż dzia´┐Żanie insuliny, poza tym zwi´┐Żksza uwodnienie kom´┐Żrek (patrz ni´┐Żej); witamina E: niedob´┐Żr witaminy E ma wp´┐Żywa´┐Ż niekorzystnie na wch´┐Żanianie kreatyny do kom´┐Żrek mi´┐Żniowych; witamina A: naukowcy odkryli niedawno, ´┐Że witamina A pomaga w wykorzystaniu glukozy. W ten spos´┐Żb wydaje si´┐Ż zajmowa´┐Ż podobn´┐Ż pozycj´┐Ż do chromu i wanadu. Witaminy antyoksydacyjne A i E, jak r´┐Żwnie´┐Ż selen chroni´┐Ż insulin´┐Ż i receptory inulinowe przed agresywnymi wolnymi rodnikami.
Powr´┐Żt do g´┐Żry
Zobacz profil autora WyÂlij prywatn▒ wiadomoŠ WyÂlij email Odwied╝ stronŕ autora
Wy´┐Żwietl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Kultury´┐Żci Strona G´┐Ż´┐Żwna -> Suplementacja Wszystkie czasy w strefie GMT
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie mo´┐Żesz pisa´┐Ż nowych temat´┐Żw
Nie mo´┐Żesz odpowiada´┐Ż w tematach
Nie mo´┐Żesz zmienia´┐Ż swoich post´┐Żw
Nie mo´┐Żesz usuwa´┐Ż swoich post´┐Żw
Nie mo´┐Żesz g´┐Żosowa´┐Ż w ankietach


Powered by phpBB © phpBB Group. Hosted by phpBB.BizHat.com


For Support - http://forums.BizHat.com

Free Web Hosting | Free Forum Hosting | FlashWebHost.com | Image Hosting | Photo Gallery | FreeMarriage.com

Powered by PhpBBweb.com, setup your forum now!